กสิกรไทย ให้ยืม 200,000 บาท ไม่ต้องค้ำ รู้ผลใน 15 นาที

แบงค์ กสิกรไทย อยาก ที่ จะแบ่งเบาภาระ แล้วก็ ช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อย แล้วก็ยังสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อใช้จ่าย

ในชีวิตประจำวันได้ โดยสินเชื่อนี้มีชื่อว่า สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan โดยสินเชื่อตัวนี้ เพื่อประชาชนที่เดือดร้อน นั้น สามารถนำ

กู้ได้ เพียงแค่ มีบัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวแค่นั้น ค่าจ้างรายเดือน 7,500 บาท ก็สามารถกู้ได้ โดยที่ไม่ต้องมีบุคคลรับรองเงินกู้ยืม ซึ่งผู้กู้สามารถยื่นกู้ได้

รายละ 50,000 บาท ทุกอาชีพ

คุณลักษณะผู้กู้

เชื้อชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
จะต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับรวมสถานที่สำหรับทำงานเดิมได้ ถ้าผ่านการทดสอบงานของสถานที่สำหรับทำงานปัจจุบันนี้แล้ว)
มีเบอร์โทรศัพท์ซึ่งสามารถติดต่อได้ ที่บ้าน สถานที่ทำงาน หรือโทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่
ควรมีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไป
อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับช่วงเวลาผ่อนหนี้แล้วจำเป็นต้องไม่เกิน 70 ปี

เอกสารประกอบกิจการสมัครสินเชื่อ

เอกสารแสดงตัวตน
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐที่ยังไม่หมดอายุ พร้อม สำเนาทะเบียนบ้าน

ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อ Xpress Loan ผ่านแอปพลิเคชั่น K PLUS

กดเมนูสินเชื่อ แล้วก็ เลือกสินเชื่อ Xpress Loan
กรอกข้อมูล และก็สมัคร NDID ยืนยันตัวตน
ยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตบูโร
สรุปวงเงินพื้นฐาน และ อัปโหลดเอกสาร
รู้ผลอนุมัติภายใน 15 นาที

Facebook Comments Box