วิธีสมัครแอปฯ MyMo ยื่นกู้เงินออมสิน 10,000 บาท

คนที่สนใจ กู้ยืมเงินออมสิน 10,000 บาท ในสินเชื่อประสงค์ดี สามารถยื่นกู้เหมาะแอปพลิเคชั่น MyMo แค่นั้น ซึ่งผู้ยื่นกู้ควรมีการสมัครสมาชิกใช้งานที่ธนาคารออมสิน โดยต้องมีเอกสารประกอบกิจการสมัคร ได้แก่ สมุดบัญชี บัตรประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์ พร้อมทั้งดาวน์โหลดแอปฯ MyMo ผ่าน Appstore หรือ Playstore เอาไว้ภายใน Smartphone ของตนเอง

แนวทางสมัครแอปฯ MyMo ธนาคารออมสิน มีดังนี้

กดแอปฯ MyMo เลือกภาษาการใช้งานระหว่างภาษาอังกฤษ รวมทั้งภาษาไทย
อ่านกฎเกณฑ์และก็ข้อแม้
คลิกปุ่มในช่องสัญลักษณ์ถูก แล้วก็กดเห็นด้วย
กรอกลำดับที่บัตรประจำตัวประชาชนที่ได้สมัครสมาชิกไว้กับธนาคารออมสิน รวมทั้งกด “ถัดไป”
กด “ต่อไป” เพื่อรับรหัส “OTP” ทางเบอร์โทรศัพท์
กรอก “รหัส OTP” แล้วก็กด “ถัดไป”
ตั้งรหัส Passcode 6 หลักสำหรับเข้าใช้งาน MyMo
การันตีรหัสผ่าน Passcode อีกรอบแล้วก็กด “ถัดไป”
เปิดใช้งาน MyMo เสร็จ

เพียงเท่านี้ก็เท่านี้ก็เรียบร้อยสิ้นการสมัครแอปฯ MyMo

ถ้าผู้มีความประสงค์กู้ยืมเงินออมสิน 10,000 บาท ผ่านสินเชื่อหวังดีต้องกดจองสิทธิ สมัครสินเชื่อหวังดีเพื่อสู้ภัย Covid-19 ก่อน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนจองสิทธิการสมัครสินเชื่อห่วงใยเพื่อสู้ภัย Covid-19

1.เข้าแอปฯ MyMo เลือกกดจองสิทธิตรงนี้

2. อ่านข้อตกลงแล้วก็คุณสมบัตของผู้กู้อย่างละเอียดครบบริบรูณ์

3.กรอกเบอร์โทรศัพท์โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อจองคิว หลังจากนั้นกดปุ่มสมัครสมาชิกจองสิทธิ

4.ระบบได้รับข้อมูลผู้ยื่นกู้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งแจ้งวันที่ได้รับสิทธิพร้อมตอนที่นัด

คนที่จองสิทธิสมัครขอสินเชื่อห่วงใย ควรต้องเข้ามากดยื่นขอกู้เงินผ่านแอปฯ MyMo ตามวันที่นัดพบไว้

ข้อแม้ขอสินเชื่อกังวลธนาคารออมสิน กู้ยืมออมสิน 10,000 บาท
ผู้กู้จะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ เชื้อชาติไทย
ยื่นขอกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท
อัตราค่าดอกเบี้ยคงเดิมเพียงแค่ปริมาณร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
ไม่ต้องมีผู้ค้ำและไม่ควรมีหลักประกันการกู้ยืม
ไม่ต้องจ่ายอีกทั้งเงินต้นแล้วก็ดอก 6 งวดแรก
ระบุช่วงเวลาจ่ายคืนเงินกู้ยืมไม่เกิน 2 ปี
ยื่นกู้ผ่านทางแอป Mymo เพียงแค่นั้น

Facebook Comments Box