สินเชื่อกสิกรไทย ยืมได้ 200,000 บาท

แบงค์ กสิกรไทย อยาก ที่ จะแบ่งเบาภาระ แล้วก็ ช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อย แล้วก็ยังสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อใช้จ่าย

ในชีวิตประจำวันได้ โดยสินเชื่อนี้มีชื่อว่า สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan โดยสินเชื่อตัวนี้ เพื่อประชาชนที่เดือดร้อน นั้น สามารถนำ

กู้ได้ เพียงแค่ มีบัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวแค่นั้น ค่าจ้างรายเดือน 7,500 บาท ก็สามารถกู้ได้ โดยที่ไม่ต้องมีบุคคลรับรองเงินกู้ยืม ซึ่งผู้กู้สามารถยื่นกู้ได้

รายละ 50,000 บาท ทุกอาชีพ

คุณลักษณะผู้กู้

เชื้อชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
จะต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน

มีเบอร์โทรศัพท์ซึ่งสามารถติดต่อได้ ที่บ้าน สถานที่ทำงาน หรือโทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่
ควรมีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไป
อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับช่วงเวลาผ่อนหนี้แล้วจำเป็นต้องไม่เกิน 70 ปี

Facebook Comments Box