สินเชื่อสานฝัน ธ.ก.ส. ปล่อยกู้รายละ 100,000 บาท

แบงค์ ธ.ก.ส. ออกมาปล่อย “สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ” ให้กู้รายละไม่เกิน 100,000 บาท ช่วยเกษตรแล้วก็ครอบครัว พร้อมสินเชื่อ “แผนการสินเชื่อของใหม่ดี มีเงินทุน”ช่วยเหลือ Smart Farmer ผู้จัดการแบงค์เพื่อการเกษตรรวมทั้งสหกรณ์การกสิกรรม หรือ ธ.ก.ส. นาย ธนารัตน์ สวยวงกลมรัตน์ ได้บอกว่า จากสภาพเศรษฐกิจที่ได้รับผลพวงจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ในขณะนี้ ทำให้พลเมืองนิดหน่อยขาดรายได้ และไม่สามารถเลี้ยงชีพเดิมของตัวเองได้ ทางแบงค์ ธ.ก.ส. ก็เลยได้เปิดตัวสินเชื่อใหม่ ดังต่อไปนี้

1.สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ วงเงิน 30,000 ล้านบาท

จุดหมาย

ซื้อโครงงานพฤกษา เซฟค่าใช้สอย งบประมาณไม่บาน เหลือแค่งบ้านเยอะ!

ต้นไม้จัดชูแพ็ค ผ่อน 0% 3 เดือน* ดอก 0.69%* ผ่อนล้านละ 1,000 บริษัท*

อายุ 30 มีเงิน 3,000 ล้าน คุณมิได้ดำเนินงาน แต่ว่า…!!

เพื่อนำไปเป็นค่าครองชีพหรือค่าลงทุนสำหรับเพื่อการเริ่มดำรงชีพ ส่งเสริมการผลิตงาน สร้างอาชีพในชุมชนเมืองรวมทั้งภาคต่างจังหวัด ผ่านโครงงานสินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ

คุณลักษณะผู้กู้

ควรจะเป็นเกษตรกร ผู้สืบสกุลเกษตรกร บุคคลในครอบครัวเกษตรกร หรือคนทั่วๆไป ที่ได้รับผลพวงจากการแพร่ระบาดของวัววิด-19 ที่มีแผนเลี้ยงชีพเกษตรหรือประกอบกิจการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรืออาชีพนอกภาคการกสิกรรม หรืออาชีพที่มีลักษณะเป็นการลงทุนค้าขายเพื่อดำรงชีวิตในครอบครัวซึ่งใช้เงินทุนไม่เท่าไรนัก

วงเงินปลดปล่อยให้กู้

กู้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย

อัตราค่าดอกเบี้ย

กรณีกู้เป็นค่าครองชีพคิดดอกเบี้ย 4% ต่อปี ช่วงเวลาใช้คืนไม่เกิน 12 เดือน (พิเศษไม่เกิน 18 เดือน) นับจากวันกู้

กรณีเป็นค่าลงทุนปีที่ 1-3 คิดดอกเบี้ย 4% ต่อปี ปีที่ 4 – 5 อัตราค่าดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบันนี้ MRR พอๆกับปริมาณร้อยละ 6.5 ต่อปี) ระบุช่วงเวลาใช้คืนไม่เกิน 5 ปี โดยปราศจากจ่ายเงินต้น 2 ปีแรก แต่ว่ายังจำต้องจ่ายดอก

2.แผนการสินเชื่อของใหม่ดี มีเงินทุน วงเงิน 60,000 ล้านบาท

เป้าประสงค์

เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรและก็คนทั่วๆไปที่มีแนวความคิดสำหรับในการดำรงชีพการกสิกรรมหรือนอกภาคการกสิกรรมที่ใช้ของใหม่หรือเทคโนโลยี ในลักษณะ Smart Farmer โดยนำเอาวิชาความรู้ ความรู้ความเข้าใจ ความชำนาญแนวความคิดและก็แนวทางการ เทคโนโลยีวัสดุ วัสดุอุปกรณ์ หรือวิถีทางสำหรับในการปฏิบัติ ตลอดจนภูมิปัญญาพื้นบ้าน มาใช้เพื่อสำหรับการดำรงชีพการกสิกรรมหรือนอกภาคการกสิกรรม หรือต่อยอดธุรกิจที่ปฏิบัติงานอยู่เดิม เป็นการสร้างรายได้ หรือฟื้นฟูธุรกิจให้เดินต่อไปได้

สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ สำหรับเกษตรกรสมัยใหม่ วงเงิน 1 แสนบาท จาก ธ.ก.ส.
คุณลักษณะผู้กู้

จะต้องเป็นเกษตรกรหรือคนทั่วๆไป ที่มีการทำแผนงานหรือแผนธุรกิจที่เด่นชัด มีความถนัดแล้วก็ประสบการณ์สำหรับเพื่อการดำรงชีพนั้นๆรวมทั้งมีแนวความคิดสำหรับการใช้ของใหม่หรือเทคโนโลยีหรือได้รับการเรียน หรือฝึกหัดจากส่วนงานอีกทั้งของภาครัฐหรือเอกชน วงเงินให้กู้ตามสิ่งที่มีความต้องการตามแนวทางเลี้ยงชีพหรือแผนธุรกิจ

อัตราค่าดอกเบี้ย

กรณีกู้เพื่อเป็นรายจ่าย อัตราค่าดอกเบี้ย 4% ต่อปี ระบุช่วงเวลาใช้คืนไม่เกิน 12 เดือน (พิเศษไม่เกิน 18 เดือน) นับตั้งแต่วันกู้

กรณีเป็นค่าลงทุน ปีที่ 1-3 อัตราค่าดอกเบี้ย 4% ต่อปี ปีที่ 4 เป็นต้นไป อัตราค่าดอกเบี้ย MRR (เดี๋ยวนี้ MRR พอๆกับปริมาณร้อยละ 6.5 ต่อปี) ระบุช่วงเวลาจ่ายคืน ไม่เกิน 10 ปี ปราศจากจ่าย เงินต้น 3 ปีแรก แต่ว่ายังจำต้องจ่ายดอก

ช่วงเวลาชำระเงินกู้ทั้งยัง 2 แผนการ เริ่มเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม64-31 มี.ค. 67

คนที่พอใจสามารถแจ้งความมุ่งหวังขอสินเชื่อได้ผ่านวิถีทาง LINE Official : BAAC Family รวมทั้งรับนัดแนะผ่าน SMS เพื่อทำคำสัญญาถัดไป

หรือติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02 555 0555

Facebook Comments Box