ออมสิน เปิดกู้ วงเงิน 100,000 บาท

ธนาคารออมสิน ได้ให้โอกาสให้ประชาชนทุกคน ลงทะเบียนสินเชื่อ เงินให้กู้ยืมเงินเพื่อช่วยเหลือ รวมทั้ง บรรเทาความเดือดร้อน ให้กับผู้ประกอบการห้องอาหาร เครื่องดื่ม ที่ได้รับผลพวง ด้วยการปล่อยสินเชื่อเงินกู้ยืม ที่ชื่อว่า สินเชื่อปลื้มใจ วงเงิน 2,000 ล้านบาท ให้ผู้ประกอบธุรกิจ ทุกคน กู้ได้ รายละ ไม่เกิน 100,000 บาท โดยไม่จำเป็นที่จะต้องใช้หลักรับประกัน ให้ปลอดชำระเงินกู้งวด 6 งวดแรกระบุช่วงเวลากู้ ไม่เกิน 5 ปี คิดอัตราค่าดอกเบี้ยอยู่ที่ 3.99% ต่อปี แล้วก็ ยังนอกจาก ค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ อีกด้วย เนื้อหา มีดังนี้

คุณลักษณะ

เป็นผู้ประกอบธุรกิจห้องอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่เป็นร้านค้าจำหน่ายแบบถาวร ดังเช่นว่า ห้องอาหารในห้าง/ร้านอาหารที่เปิดใน
ตึกแถว หรือ ตึกการค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่มีลักษณะเป็นบูธ ผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ Food Truck ซึ่งไม่ใช่ร้านค้าแบบหาบเร่ร้านค้าเคลื่อนที่รถเข็น
เป็นบุคคลปกติ สัญชาติไทย อายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์
จำเป็นต้องแนบไฟล์ภาพถ่ายที่มีผู้กู้พร้อมสถานประกอบการ แล้วก็ยืนยันการไม่เลิกจ้างแรงงานในระบบสมัครสมาชิก
มีถิ่นที่อยู่อาศัยและก็สถานประกอบการแน่ๆ
เป็นคนที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด -19
ไม่เป็นผู้รับจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
มีบัญชีธนาคารของธนาคารออมสิน

วงเงินกู้: ไม่เกินรายละ 100

puttygen.site
,000 บาท ไม่นับรวมกับวงเงินสินเชื่อ ธุระธุระห้องแถว โดยจะแยกตามลักษณะของร้านต่อไปนี้

แบบอย่างที่1.ประกอบไปด้วยห้องอาหารเครื่องดื่มที่มีต้นแบบเป็น Boot food court POP UP Store Food Truck หรือ ร้านค้าที่มีเครื่องหมายเดียวกัน

แบบที่ 2. ประกอบไปด้วยห้องอาหาร ที่มีรูปแแบบเป็นภัตติดอยู่ร/ร้านค้าในห้าง/ร้านค้าที่อยู่ตึกแถว/ตึกการซื้อขาย

ดังนี้ในกรณีรูปถ่ายผู้กู้ พร้อมสถานที่ประกอปการคลุมเครือ/ไม่มีเอกสารให้นับว่าเป็นแบบอย่างที่ 1 หรือให้สาขาพิจารณาขนาดของแบบอย่างร้านค้าให้สอดคล้องกับความเป็นจริงตามวงเงินกู้ที่ท่านต้องการ

หลักประกันเงินกู้ยืม:ไม่มีหลักประกัน

ค่าธรรมเนียม:ยกเว้นค่าธรรมเนียม การให้บริการสินเชื่อ
ระยะการใช้คืน

สูงสุดจำต้องไม่เกิน 5 ปี รวม 60 งวด โดยรวมระยะปราศจากใช้หนี้ใช้สิน6งวดแรก อีกทั้งเงินต้นแล้วก็ดอก
อัดตราดอกเบี้ย: จำนวนร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate)

อัตตราดอกเบี้ย: ผิดนัดจ่ายหนี้ พอๆกับอัตราค่าดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวก จำนวนร้อยละ 3.00 ต่อปีของเงินต้นที่ถึงเวลาจ่าย(Effective Rate)

ลูกค้าสามารถสมัครสมาชิกผ่าน www.gsb.or.th ด้วยตัวเองหรือติดต่อ ธนาคารออมสินได้ทุกสาขา ส่วนลุกค้าที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติตามที่ ธนาคารได้

กำหนดไว้แล้วนั้น ให้ยื่นขอสินเชื่อ ผ่าน แอป My Mo เป็นหลัก

Facebook Comments Box