ไทยเครดิต ให้ยืม 2 แสน ไม่ต้องค้ำ

สินเชื่อที่นา เงินให้กู้หนี้ยืมสิน ที่นาโน รวมทั้งไมโครเครดิต จากแบงค์ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เข้าใจในเรื่องสิ่งที่มีความต้องการ สำหรับการเข้าถึงเงินลงทุน ของพ่อค้า รวมทั้งแม่ค้า และก็ผู้ประกอบการรายเล็กทุกคน สินเชื่อท้องนาโนรวมทั้งไมโครเครดิต เพื่อธุรกิจรายย่อย ให้ทุกคนสามารถขอสินเชื่อได้แบบง่ายๆ“คุยง่าย ผ่อนสบาย ได้เงินเร็ว” มอบเงินทุนสูงสุดถึง 200,000 บาท และไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลมารับรองสำหรับการขอสินเชื่อ ช่วยทำให้พ่อค้ารวมทั้งแม่ค้า สามารถเข้าถึงเงินลงทุนในระบบ โดยสวัสดิภาพ

เป็นสินเชื่อหมุนเวียน Revolving Loan ไม่มีขณะถึงเวลา แม้ว่าจะมีการทวนวงเงินแล้วก็ต่ออายุทุกปี

คิดอัตราค่าดอกเบี้ย เป็นแบบ ลดต้นแล้วก็ลดดอก

ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลมารับรับรอง

ให้สินเชื่อ สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะ

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีชาติไทย

ผู้สมัครควรมีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี

ผู้กู้ที่เป็นที่เป็นเจ้าของธุรกิจ อายุควรต้องไม่เกิน 60 ปี

กู้ยืมเงินเพื่อใช้ ในการประกอบธุรกิจ เท่านั้น

มีประสบการณ์ดำรงชีวิต ไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสารการสมัคร

สำเนา บัตรประชาชน ผู้กู้

สำเนา ทะเบียนบ้าน ผู้ขอสินเชื่อ

สำเนา บัตรประชาชน แฟน

สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ แล้วหลังจากนั้นก็นามสกุล (ถ้าหากมี)

เอกสารแสดงสถานภาพ การสมรส (หากว่ามี)

สำเนา หน้าแรกสมุดบัญชีเงินออม

สำเนา หนังสือสัญญาเช่า (ถ้ามี)

ผู้ที่ถูกใจ สามารถขอสินเชื่อพอดิบพอดี แบงค์ไทยเครดิต ทุกสาขา ศูนย์ลูกค้าชมรม โทร 02 697 5454 เปิดทำทุกวัน เวลา 08.00-22.00 น..

Facebook Comments Box