ไทยเครดิต ให้ยืม 200000 คุยง่าย ปลอดภัย ไม่ต้องค้ำ

สินเชื่อนา เงินให้กู้ยืม นาโน และไมโครเครดิต จากธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เข้าใจถึงความต้องการ ในการเข้าถึงเงินทุน ของพ่อค้า และแม่ค้า และผู้ประกอบการรายย่อยทุกคน สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิต เพื่อธุรกิจรายย่อย ให้ทุกคนสามารถขอสินเชื่อได้แบบง่ายๆ “คุยง่าย ผ่อนสบาย ได้เงินเร็ว” ให้เงินทุนสูงสุดถึง 200,000 บาท และไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลมาค้ำประกันในการขอสินเชื่อ ช่วยให้พ่อค้าและแม่ค้า สามารถเข้าถึงเงินทุนในระบบ อย่างปลอดภัย

เป็นสินเชื่อหมุนเวียน Revolving Loan ไม่มีช่วงเวลาถึงกำหนด แม้กระนั้นจะมีการทวนวงเงินและก็ยืดอายุทุกปี

คิดอัตราค่าดอกเบี้ย เป็นแบบ ลดต้นรวมทั้งลดดอก

ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลมารับประกัน

ให้สินเชื่อ สำหรับผู้ประกอบการรายเล็ก โดยยิ่งไปกว่านั้น

คุณลักษณะผู้สมัคร

เป็นบุคคลปกติ ที่มีชนชาติไทย

ผู้สมัครควรจะมีอายุไม่ต่ำลงมากยิ่งกว่า 21 ปี

ผู้กู้ที่เป็นที่เป็นเจ้าของธุรกิจ อายุจะต้องไม่เกิน 60 ปี

กู้หนี้ยืมสินเพื่อใช้ สำหรับเพื่อการประกอบธุรกิจ แค่นั้น

มีประสบการณ์เลี้ยงชีพ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

มีสถานที่ประกอบธุรกิจ ที่การแจ้งชัด ตรวจดูได้

สถานที่ตั้งธุรกิจ จำเป็นต้องอยู่ในตลาด ไม่เกิน 15 กม. จากสาขาแบงค์

เอกสารการสมัคร

สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน ผู้กู้

สำเนา ทะเบียนสำมะโนครัว ผู้ขอสินเชื่อ

สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน คู่รัก

สำเนา ใบเปลี่ยนแปลงชื่อ แล้วก็ชื่อสกุล (หากมี)

เอกสารแสดงสถานภาพ การแต่งงาน (ถ้าหากมี)

สำเนา หน้าแรกสมุดบัญชีเงินออม

สำเนา หนังสือสัญญาเช่า (หากมี)

คนที่พึงพอใจ สามารถขอสินเชื่อพอดี แบงค์ไทยเครดิต ทุกสาขา ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02 697 5454 เปิดทำแต่ละวัน เวลา 08.00-22.00 น.

Facebook Comments Box